ไชยรัตน์พ. (1). การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา. วรรณวิทัศน์, 4, 78-93. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.5