เจริญจิตรกรรมป. (1). มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์, 4, 94-108. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6