เจริญจิตรกรรม ป. (2016). มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์, 4, 94–108. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6