มณีใสโ. (1). อัฐคณะแห่งฉันท์. วรรณวิทัศน์, 5, 5-17. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.1