วิทยศักดิ์พันธุ์ส. (1). การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 5, 215-261. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.10