สัจจพันธุ์ร. (1). เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ. วรรณวิทัศน์, 6, 118-138. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.4