ธันวารชรร. (1). ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา. วรรณวิทัศน์, 6, 217-230. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.8