เจริญจิตรกรรมป. (1). พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา. วรรณวิทัศน์, 7, 23-38. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.2