ดิษฐป้าน ว. (2016). วรรณกรรมเสี่ยงทาย "ศาสตรา": ภูมิปัญญาของชาวใต้. วรรณวิทัศน์, 7, 39–86. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.3