แก้วคัลณาน. (1). การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย. วรรณวิทัศน์, 8, 1-40. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.1