ปฤชากุลว. (1). ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์. วรรณวิทัศน์, 8, 41-57. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.2