เพิ่มเกษรน. (1). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 8, 146-159. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.5