อ่องวุฒิวัฒน์ส. (1). "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 8, 160-184. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.6