อ่องวุฒิวัฒน์ ส. (2016). "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 8, 160–184. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.6