ธันวารชรร. (1). นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน. วรรณวิทัศน์, 8, 185-200. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.7