ศรีราษฎร์ ส. (2016). สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. วรรณวิทัศน์, 14, 58–82. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2014.3