แซ่เจี่ยธ. (1). รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า. วรรณวิทัศน์, 12, 28-42. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2012.2