พัดทอง ส. (2016). แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน "ทุติยะวิเศษ". วรรณวิทัศน์, 11, 21–45. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.2