คงจันทร์ส. (1). แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วรรณวิทัศน์, 11, 46-60. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.3