โชติดิลกส. (1). แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วรรณวิทัศน์, 11, 61-89. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.4