วัฒนทัพส. (1). พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. วรรณวิทัศน์, 10, 107-138. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.5