แก้วคัลณา น. (2016). สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่. วรรณวิทัศน์, 16, 1–23. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.1