ศิริชัยยงบุญ ณ., & แก้วคัลณา น. (2016). ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. วรรณวิทัศน์, 16, 24–46. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.2