เฉิดฉินนภาพ., & ปักษาสุขอ. (1). การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, 16, 192-205. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.8