พัดทองส. พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย. วรรณวิทัศน์, v. 17, 28 ธ.ค. 2017.