เพ็ชรกิจว.; ปิยพสุนทราส. "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 5-33, 28 ธ.ค. 2017.