เฉิดฉินนภาพ. คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 132-161, 28 ธ.ค. 2017.