ศรีราษฎร์ส.; รุจนเวชร. ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 219-250, 28 ธ.ค. 2017.