วรรณเวชน.; ทัดแก้วช. ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 269-290, 28 ธ.ค. 2017.