พัดทองส. คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 323-352, 28 ธ.ค. 2017.