งามรุ่งโรจน์น.; แก้วคัลณาน. บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. วรรณวิทัศน์, v. 17, p. 386-415, 28 ธ.ค. 2017.