ปักษาสุขอ.; สำเนียงงามส. อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. วรรณวิทัศน์, v. 18, p. 105-137, 28 พ.ย. 2018.