บุญโญบ.; ทัดแก้วช. ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ . วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 1, p. 140-166, 19 มิ.ย. 2020.