พันชนส.; เหมือนโพธิ์ทองศ. อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 1-28, 25 ธ.ค. 2020.