บุญฮกศ. เด็กคือผ้าขาว (?): ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเด็กกับสังคมที่นำเสนอผ่าน เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ . วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 173-201, 25 ธ.ค. 2020.