สืบเสาะก.; ปิยพสุนทราส.; อินทจามรรักษ์ช. ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 138-172, 25 ธ.ค. 2020.