อัจฉริยบดีว. บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 29-62, 25 ธ.ค. 2020.