วรรณวิทัศน์ก. เกี่ยวกับวารสาร. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, 25 ธ.ค. 2020.