วรรณวิทัศน์ก. เกี่ยวกับผู้เขียน. วรรณวิทัศน์, v. 20, n. 2, p. 233-236, 25 ธ.ค. 2020.