ศรีพิทักษ์ ช. .; ศรีเปารยะ ป.; คุ่มเคี่ยม อ. . การศึกษามูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊ก “วุ้นแปลภาษา”. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 58–89, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/250225. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.