พิเชฐพันธ์ุน. แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, v. 13, p. 140-169, 11.