เพิ่มเกษรน. ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน. วรรณวิทัศน์, v. 13, p. 213-235, 11.