นิลประภัสสรร. โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา. วรรณวิทัศน์, v. 1, p. 107-125, 11.