ธันวารชรร. การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, v. 1, p. 154-169, 11.