เจรีรัตน์ว. ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 5-10, 11.