เจริญจิตรกรรมป. กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 22-30, 11.