นิลประภัสสรร. คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 31-46, 11.