จุลวงศ์เ. กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 47-63, 11.