พัดทองส. "โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 64-80, 11.