แก้วคัลณาน. วรรณวิจิตรของ "แสงทอง". วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 81-89, 11.